Veiligheid voor alles

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Ontwerp en opmaak van diverse communicatie-middelen voor Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en Brandweer Zaanstreek-Waterland.

Een veiligheidsregio is een gebied waarin de gemeentebesturen en de hulpverleningsdiensten samenwerken als het gaat om rampen- en crisisbestrijding (brandweerzorg, geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen, openbare orde en veiligheid). Het doel is de kans op rampen te minimaliseren. Naast vele andere communicatie-middelen heeft NH Vormgevers voor de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland o.a. het ontwerp van het Beleidsplan voor haar rekening genomen. Met Brandweer Zaanstreek-Waterland werken wij inmiddels vele jaren prettig samen aan diverse interne- en externe uitingen.