NH Vormgevers is opgericht in 2003 en is een multidisciplinair ontwerpbureau met als directie Daphne Hoffman en Remco Nadort. Wij werken met vaste medewerkers, maar hebben ook nauwe banden met diverse zelfstandig werkende vormgevers, dtp-ers, tekstschrijvers, fotografen en illustratoren. Als fullservice bureau richten wij ons op het ontwikkelen van concepten, huisstijlen, verpakkingen, brochures- en folderlijnen en instore communicatie-middelen. Online- en offline (city)marketing advies, communicatie advies en de juiste wijze van inzet radio/televisie media. Daarnaast geven wij onze klanten ook advies voor- en bij het gebruik van digitale media. Denk hierbij aan: webdesign, e-commerce (webshops), content management systemen (CMS), web applicaties en PowerPoint presentaties. NH Vormgevers stelt haar klanten op de eerste plaats. We streven naar het beste advies, optimale uitvoering en de beste resultaten.

‘NH Vormgevers gaat zorgvuldig om met de privacy van haar klanten. Wij werken met een veilige cloudoplossing; OwnCloud.’

Onze skills:

Strategy design90%
Digital design80%
Brand design90%

Onze missie

NH Vormgevers is een bedrijf dat zich richt op het vervaardigen van hoogwaardige producties, zowel qua ontwerp als uitvoering.

Hoe realiseren wij deze missie in de praktijk?

Wij richten ons op de vervaardiging van hoogwaardig werk. Daarom moeten alle bedrijfsaspecten eveneens aan hoogwaardige criteria voldoen. Wij zijn een professioneel en marketinggericht bedrijf dat flexibel kan inspelen op de wisselende behoeften van onze opdrachtgevers. Hoe wij dit dagelijks realiseren, lichten wij graag toe aan de hand van de vijf p’s: personeel, plaats, product, promotie en prijs.

Personeel

De filosofie van NH Vormgevers is dat ons bedrijf bestaat uit de mensen die er werken en uit de mensen waarmee samen wordt gewerkt.
Uiteraard is het van belang dat ze beschikken over de juiste tools, maar de mensen staan centraal. Zij doen het werk! Onze mensen dienen niet alleen vakkundig te zijn, maar ook uitermate gemotiveerd om de missie van ons bedrijf te realiseren. De lijnen tussen de opdrachtgever en NH houden we zo kort mogelijk. Als een opdrachtgever wil praten over een ontwerp, dan vindt dit overleg plaats met Remco Nadort (Art Director). Betreft het eerstelijnscontact, zoals bijvoorbeeld vragen over productie, planning of kosten, dan is er contact met Daphne Hoffman.
Door deze rechtstreekse contacten is de kans op ruis in de communicatie tot een minimum beperkt, hetgeen de kwaliteit van het werk ten goede komt. Rechtstreekse contacten tussen de ontwerper en de klant hebben het voordeel dat de ontwerper veel beter de sfeer van de opdrachtgevende organisatie kan opsnuiven. De betrokkenheid bij de opdrachtgever wordt hierdoor groter en de kwaliteit van het werk alleen maar beter. Onze mensen onderschrijven de filosofie van NH, dit als de cultuurdrager van onze organisatie.

Plaats

Onze vestigingsplek voldoet aan een aantal belangrijke voorwaarden; het is een representatieve, prettige, inspirerende werkplek, die zich bevindt in de Zaanstreek. MVO is voor ons van groot belang. Ons gebouw gebruikt groene stroom en het wagenpark is elektrisch. Naar onze klanten adviseren wij FSC-gecertificeerd drukwerk. We zetten ons actief in voor de maatschappij en onze streek middels participatie in netwerkverenigingen, sponsoring van de Rotary en educatie in de Zaanstreek/Amsterdam e.o. Doing business with a warm heart and a cool head!

Product

Ons dienstenpakket omvat concept tot en met productie. Opdrachtgevers kunnen ook gebruik maken van specifieke onderdelen, bijvoorbeeld drukwerkproductie en -begeleiding. Wij hebben ruime ervaring op meerdere gebieden zoals internet, sociale media, YouTube en Radio/TV. Naast de hoogwaardige uitvoering van de genoemde werkzaamheden kunnen de klanten ook rekenen op een goede begeleiding. De contacten verlopen rechtstreeks met de verantwoordelijken, zodat de kans op ruis vrijwel nihil is. Afspraken worden op schrift vastgelegd, zodat daarover geen misverstanden kunnen ontstaan. Ook mogen de klanten verwachten dat er met hen wordt meegedacht om tot de beste oplossing van de opdracht te komen. Vooraf worden duidelijke begrotingen of offertes afgegeven. Ook ontvangen de klanten heldere planningen van de opdracht.

NH Vormgevers respecteert de privacy van haar relaties. Met het oog op AVG/GDPR hebben wij hiervoor onze beveiligingsmaatregelen genomen.

Promotie

Onze new business-activiteiten zijn vooral gericht op (commerciële) organisaties in de top van de markt van branches waarin wij nog niet of weinig werkzaam zijn. Dit om een aanvulling op en een grotere afwisseling in het dienstenpakket te krijgen. De brede ervaring, die wij als bureau opdoen door voor uiteenlopende partijen te werken, maken ons als bureau sterker. Wij ervaren dagelijks dat al onze klanten daarvan profiteren.

Kortom: NH Vormgevers is een compact en transparant bedrijf met een eigen uniciteit, dat kwaliteit levert op een eigentijdse, degelijke manier. We kunnen continuïteit van werk waarborgen (financiële toetsing is mogelijk). Door met een vaste groep medewerkers te werken en de lijnen kort te houden werken we lean. Binnen NH richt alles en iedereen zich op het creëren van waarde in alle processen en het elimineren van verspillingen. Door onze klanten centraal te stellen, creëren we maximale toegevoegde waarde voor iedere klant.

‘Klanten kunnen bij ons rekenen op een samenwerking die ze energie en ruimte geeft.
Kijkend naar het beheer van het project binnen ons bureau staan rust en helderheid centraal.’

Het proces:

Stap 1:
Aanvraag klant

Vanaf het begin zijn de afspraken rondom uitvoering, deadline en kosten helder.

Stap 2:
Bureau

Wij waarborgen de voortgang door het gebruik van een tijdslijn, het duidelijk aangeven van statussen en van de verantwoordelijke personen.

Stap 3:
Offerte

Waar nodig vullen we onze eigen kennis en kunde aan met externe experts.

Stap 4:
Opdracht

Met het oog op AVG/GDPR hebben wij voor het opslaan en delen van bestanden 
beveiligingsmaatregelen genomen.

Stap 5:
Voorstellen/ planning

De korte lijnen maken dat niets aan de aandacht ontsnapt: alles gaat via één accountmanager de organisatie in en uit.

Stap 6:
Akkoord

Akkoord opdrachtgever.

Stap 7:
Realisatie

NH stelt altijd één accountmanager aan met een interne back-up.

Stap 8:
Implementatie

Succesvolle implementatie klant!